Ai Cập "kiện" lên FIFA vì Salah bị chơi xấu, muốn đá lại play-off World Cup

Ai Cập "kiện" lên FIFA vì Salah bị chơi xấu, muốn đá lại play-off World Cup

ĐT Ai Cập cũng như ĐT Algeria đang gửi khiếu nại lên FIFA để tổ