VĐV bơi chìm xuống đáy bể tại giải vô địch thế giới

VĐV bơi chìm xuống đáy bể tại giải vô địch thế giới

Anita Alvarez ngất khi đang thực hiện bài thi cá nhân tự do bộ môn bơi nghệ thuật tại giải vô địch t