Người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia: “Chúng tôi muốn lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam”

Người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia: “Chúng tôi muốn lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam”

Chủ tịch Yasser Al-Mishal đặt mục tiêu chiến thắng tuyển Việt Nam: “Chúng tôi muốn lấy 3 điểm đầu ti