HAGL “chốt đơn” ngoại binh, không có người Thái Lan nào gia nhập V.League 2022

HAGL “chốt đơn” ngoại binh, không có người Thái Lan nào gia nhập V.League 2022

Jefferson Baiano là ngoại binh cuối cùng đặt bút ký hợp đồng với HAGL vào chiều 31/12/2021. Trước đó