community shield

community shield

Lội ngược dng 3 -2, MU nng cp Community Shield【community shield】:Tỷ số là 2 – 0 sau khi kết thúc hiệ