Quang Hải tiếp tục là đại sứ thương hiệu Kixx

Quang Hải tiếp tục là đại sứ thương hiệu Kixx

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác với Quang Hải, đại diện GS Caltex đánh giá cao tài năng cùng những cố