Bạn thân Công Phượng bắt được hoa cưới, lập tức chạy đến cầu hôn bạn gái trong sự ngỡ ngàng của bạn bè

Bạn thân Công Phượng bắt được hoa cưới, lập tức chạy đến cầu hôn bạn gái trong sự ngỡ ngàng của bạn bè

Viên Minh tung hoa cưới trong tiệc, bạn thân Công Phượng bắt được lập tức tặng bạn gái và cầu hôn. V