Đua xe đạp Cup truyền hình HTV 2021: Cuộc đua miễn nhiễm với Covid-19

Đua xe đạp Cup truyền hình HTV 2021: Cuộc đua miễn nhiễm với Covid-19

Sáng 25/3, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố đã họp báo c