Từ bỏ “giấc mơ Mỹ”, bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic

Từ bỏ “giấc mơ Mỹ”, bông hồng lai dũng cảm chọn Trung Quốc để đầu quân dự Olympic

Eileen Gu là tài năng trẻ – ở các nội dung trượt tuyết tự do, halfpine và slopestyle. Đến với trượt