Gareth Bale viết thư chia tay Real Madrid

Gareth Bale viết thư chia tay Real Madrid

Mặc dù hợp đồng sẽ chỉ chính thức chấm dứt sau ngày 30.6 nhưng ngay khi bước sang tháng 6, Gareth Ba