Tuyển thủ Huỳnh Như: Tuyển nữ Việt Nam tập trung mục tiêu cho giải Đông Nam Á

Tuyển thủ Huỳnh Như: Tuyển nữ Việt Nam tập trung mục tiêu cho giải Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước sang tuần tập luyện tiếp theo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt N