Cầu thủ trẻ Việt Nam được học cách trả lời phỏng vấn, sử dụng mạng xã hội

Cầu thủ trẻ Việt Nam được học cách trả lời phỏng vấn, sử dụng mạng xã hội

Ngày 26/11, cầu thủ lứa 2003 – 2006 được tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng phỏng vấn. Ngườ