Trợ lý CLB Nam Định chạy vào sân gây rối để câu giờ, bị đuổi khỏi sân nhưng vẫn cực vui

Trợ lý CLB Nam Định chạy vào sân gây rối để câu giờ, bị đuổi khỏi sân nhưng vẫn cực vui

Phút bù giờ thứ ba của hiệp 2 khi tỷ số đang là 1-1, trợ lý Lê Ngọc Lung (áo đỏ) của Nam Định bất ng