MU đề nghị ký Vinicius, Liverpool lấy Merino

MU đề nghị ký Vinicius, Liverpool lấy Merino

MU đề nghị chuyển nhượng Vinicius, Newcastle tranh Trippier, Liverpool tiến gần ký Mikel Merino là n