Đương kim vô địch Nguyễn Xuân Phương được gia đình tiếp sức trước giờ khai mạc kickboxing SEA Games 31

Đương kim vô địch Nguyễn Xuân Phương được gia đình tiếp sức trước giờ khai mạc kickboxing SEA Games 31

https://sport5.vn/duong-kim-vo-dich-nguyen-xuan-phuong-duoc-gia-dinh-tiep-suc-truoc-gio-khai-mac-kic