Oezil hai lần “tròn mắt” vì những hành động kỳ quặc của trọng tài bắt trận Arsenal – PSG

Oezil hai lần “tròn mắt” vì những hành động kỳ quặc của trọng tài bắt trận Arsenal – PSG

Đồng xu là dụng cụ truyền thống được sử dụng trong nghi thức trước trận. Nhưng tại Singapore, cụ thể