Công bố chủ nhà Olympic 2032: Thế vận hội mùa hè diễn ra vào mùa đông

Công bố chủ nhà Olympic 2032: Thế vận hội mùa hè diễn ra vào mùa đông

Như vậy, đây sẽ là kỳ Olympic thứ 3 được đăng cai tại đất nước chuột túi, sau các kỳ Melbourne 1956