Điền kinh Việt Nam có vé đầu tiên đến Olympic Tokyo 2020

Điền kinh Việt Nam có vé đầu tiên đến Olympic Tokyo 2020

Quách Thị Lan đã được Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) điền tên vào danh sách tham dự nội dung 40