“Ralf Rangnick là 1 kẻ hám lợi, chỉ chạy theo tiếng gọi đồng tiền”

“Ralf Rangnick là 1 kẻ hám lợi, chỉ chạy theo tiếng gọi đồng tiền”

Ông Nikolai Naumov có một phát biểu gây chú ý với Match TV: “Đối với Rangnick, rời Lokomotiv để tới