Real Madrid dính đòn vì ‘âm mưu’ Super League của Chủ tịch Perez

Real Madrid dính đòn vì ‘âm mưu’ Super League của Chủ tịch Perez

Real Madrid nguy cơ bị cấm các giải châu Âu, nếu Chủ tịch Perez còn tại vị sau ‘âm mưu’ European Sup