Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam – Nguyễn Tiến Minh dính chấn thương, tạm biệt SEA Games ngay trước ngày khai mạc

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam – Nguyễn Tiến Minh dính chấn thương, tạm biệt SEA Games ngay trước ngày khai mạc

Cụ thể, Tiến Minh bị rách cơ cách đùi trong quá trình tập luyện tại Hà Nội. Tay vợt số 1 một Việt Na