HLV Shin Tae-yong: “Cầu thủ Indonesia kém hơn, tuyển Việt Nam thật sự mạnh”

HLV Shin Tae-yong: “Cầu thủ Indonesia kém hơn, tuyển Việt Nam thật sự mạnh”

HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Tôi nói cầu thủ không được để thua trước khi vào trận, ít nhất phải có 1